BALKONIKI I PODPÓRKI *
BALKONIK REHABILITACYJNY STAŁY

sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.


   
BALKONIK REHABILITACYJNY KROCZĄCY

sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny, wspomagający pionizację i poruszanie się.


   
BALKONIK REHABILITACYJNY STAŁY Z KÓŁKAMI

sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.


   
PODPÓRKA DWUKOŁOWA

sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny, wspomagający pionizację i poruszanie się.


   
PODPÓRKA TRÓJKOŁOWA

sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.


   
PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA STALOWA

sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny, wspomagający pionizację i poruszanie się.


   
PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA ALUMINIOWA

sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizację i poruszanie się.


   
WYSOKA CZTEROKOŁOWA PODPÓRKA Z PODŁOKIETNIKAMI

podpórka przeznaczona dla osób ze schorzeniami o podło­żu reumatycznym, wyposażona w specjalne podparcie pod łokcie, sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny ułatwiający pioni­zację i poruszanie się.


   
PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA TYPU AMBONA

sprzęt pomocniczo-rehabilitacyjny wspomagający pionizacją i poruszanie się.


   
PARAPODIUM STATYCZNE LEKKIE

głównym przeznaczeniem urządzenia jest pionizacja pacjenta, stabilizacja kończyn dolnych i tułowia osób o wzroście 150 do 180 cm oraz uwolnienie kończyn górnych od funkcji podpórczej, porażenia oraz niedowłady kończyn - w uszkodzeniach urazo­wych, wadach wrodzonych, schorzeniach nabytych rdzenia krę­gowego od poziomu C4 dystalnie, zaburzenia funkcji motorycz­nych - porażenia, niedowłady, postępujące dystrofie mięśniowe.


   
PARAPODIUM STATYCZNE

urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe przydatne dla pacjen­tów z paraplegią, tetraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD.


   
PARAPODIUM STATYCZNE GYM

urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe przydatne dla pacjen­tów z paraplegią, tetraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD.


   
PARAPODIUM AWERTYKALNE

pacjenci w stanach nie kwalifikujących się do użytkowania Para­podium Dynamicznego lub Statycznego.


   
PARAPODIUM MOBILNE

zaprojektowane w celu umożliwienia poruszania się pacjentom z zaburzeniami równowagi lub/i częściowo sprawnymi kończy­nami dolnymi.


   
PARAPODIUM MOBILNE COMBO

Parapodium Mobilne Combo przeznaczone jest dla pacjentów chcących korzystać z możliwości jakie daje Parapodium Sta­tyczne i Mobilne. Urządzenie sprawdza się u pacjentów o róż­nym stopniu i typie dysfunkcji. Stanowi także dobre rozwiązanie dla ośrodków stosujących szeroki wachlarz terapii dla różnych grup pacjentów.


   
PARAPODIUM DYNAMICZNE

urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe, szczególnie dla pa­cjentów z paraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD. Umożliwia szeroko rozumianą rehabilitację poprzez pionizację oraz samodzielną lokomocję pacjenta bez pomocy osób trze­cich.


   
ROTOR KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH

rehabilitacja lecznicza i rekreacja, zalecany przy niedowładach kończyn górnych i dolnych oraz schorzeniach ortopedycznych.


   

 

 
*Przedstawione produkty stanowią przykład naszej oferty.
Cały asortyment zawiera produkty różnych marek, klas i kategorii.

Posiadamy produkty m.in. następujących firm:

 
Strona główna  |  O firmie  |  Oferta  |  Kontakt

© InterMedica 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: hajime studio